vsebina razlage
vsebina tooltipa
OSTALE IGRE
POSKUSI ZNOVA
NAZAJ
V odtisu so vidne sledi parkljev.

DA
NE
Vidna sta le dva prsta (parklja).

DA
NE
Poleg dveh prstov (parkljev) sta vidna tudi prvi in četrti prst (krnoprsta), ki segata širše od parkljev.

DA
NE
V odtisu so vidne sledi štirih prstov in osrednje blazinice.

DA
NE
Vidni so odtisi krempljev.

DA
NE
V odtisu so vidne sledi petih prstov in osrednje blazinice.

DA
NE
Ris (Lynx lynx)

Ris je v preteklosti v Sloveniji že izumrl, nato pa so ga lovci ponovno naselili. Danes je žal ponovno ogrožen zaradi parjenja v sorodstvu.
Posamezne rise lahko med seboj ločiš s pomočjo vzorca pik na njihovem kožuhu, saj je ta edinstven za vsako žival.
Ris ni nevaren človeku in se ga aktivno izogiba.
Srnjad (Capreolus capreolus)

Srnjad je samotarska vrsta (izjema so samice z mladiči). V večje skupine se zbira le pozimi.
Spodnji del repa srnjadi je bel, srnjad pa ga uporablja za komunikacijo. Ko je dvignjen opozarja ostale živali na nevarnost.
Srnjakovo oglašanje je podobno hripavemu laježu, najpogosteje pa ga lahko slišimo v obdobju parjenja (julij-avgust in november-december).
Divja svinja (Sus scrofa)

Divja svinja je vsejed. Prehranjuje se z različno rastlinsko hrano (korenine, zelišča), deževniki, različnimi žuželkami in malimi živalmi, poje pa tudi mrhovino, če jo najde.
Obdobju parjenja divje svinje pravimo tudi »buk« in traja od novembra do januarja.
Živali se združujejo v družinske trope, ki lahko štejejo od 10 do 30 živali, odrasli samci pa so samotarji.
Rjavi medved (Ursus arctos)

Medved pri nas pozimi ne spi (hibernira) zares, ampak se mu le malo zniža telesna temperatura ter upočasnita srčni utrip in presnova. Pozimi se lahko tudi večkrat sprehodi po bližnji okolici brloga.
Medved v času zimskega počitka izgubi med 30-50% svoje teže.
Mladiči z materjo ostanejo do svojega drugega leta, v tem času pa se učijo, kje in kako najti hrano.
Volk (Canis lupus)

Mladiči volkov imajo tako kot ostali mladiči sesalcev ob rojstvu svetlo modre oči, ki nato pri nekaj tednih začnejo temneti v običajno rumenorjavo barvo.
V tropu se parita le vodilni živali (oče in mama).
Volkovi hodijo po prstih, medtem ko medved pri hoji stopa po celem stopalu.